Verslag projectavond 25 mei

Tijdens de ideeënbrunch in april hebben we 5 projectvoorstellen bedacht die we nu nog verder combineren en concretiseren. We doen dit samen met alle bewoners die zin hebben om mee te doen. Het is aan ons, bewoners, om hier samen iets moois van te maken.


Tijdens de projectavond in mei hebben we met een groep bewoners besproken hoe we elk van deze voorstellen zouden kunnen realiseren, wat we daarvoor moeten doen, waarvoor we extra hulp nodig hebben, en wat de mogelijke uitdagingen zijn voor deze voorstellen (bijvoorbeeld buiten de bevoegdheden van het district, noodzaak voor vergunningen, enzovoort). Tot slot bespraken we ook mogelijkheden om verschillende van deze voorstellen te combineren.

We hebben drie centrale wensen:

  1. Er is een grote vraag naar lokale ontmoetingsplekken om met buren samen te komen voor gezamenlijke activiteiten. We zien dit groots met een vaste container/houten hok voorzien van materiaal. Een mobiele variant is ook mogelijk (caravan, foodtruck…), die dan kan rondreizen door de wijk. Het kan ook kleinschaliger met een buurttuintje met zithoek. Combinaties zijn ook mogelijk.
  2. We zijn op zoek naar een sleutelfiguur in de wijk – een buurtverteller. We verwachten dat deze persoon actief rondgaat om verhalen/suggesties/klachten uit te wijk te verzamelen en dit te bespreken in de wijk. Deze persoon kan ook informatie delen met bewoners over mogelijkheden die het district geeft (bijvoorbeeld steun voor geveltuinen, meldingen systeem voor afvaloverlast of aanvraag publieke fietsenstallingen). Deze persoon kan de lokale ontmoetingsplekken gebruiken als uitvalsbasis.
  3. Het zou erg leuk zijn om een evenement te organiseren in de wijk: een openingsfeest voor de lokale ontmoetingsplekken en eventueel jaarlijks herhalen. De festiviteiten kunnen aangevuld worden met bijvoorbeeld demonstraties door lokale verenigingen om hun activiteiten te promoten, geveltuin promotie, of rommelmarkt. Dit is een uitgelezen dag voor de buurtverteller om verhalen / suggesties / klachten uit de wijk te verzamelen. Hierbij willen we ook bepaalde straten afsluiten, als proefprojecten toekomstwijken. Op basis van deze proeven stellen we een brief op met ons advies van de bewoners gericht aan de bevoegde (stedelijke) instanties om de mobiliteit in onze wijk bij te sturen.

Comments are closed.

© 2021 Wijklabo Betere Buurt, District Borgerhout
Sommige beelden copyright © Nattida-Jayne Kanyachalao · Privacy beleid

Up ↑