Betere Buurt • Van Schans tot Tuinwijk

[English version, Wersja polska, versión en español]

Waarom een wijklabo en wat is het eigenlijk? Met een Wijklabo wil het districtsbestuur de betrokkenheid in de wijken verhogen en meer ontmoeting en samenwerking tussen wijkbewoners laten ontstaan.

In een Wijklabo krijgen de Borgerhoutse bewoners een budget voor buurtprojecten. Borgerhout is opgedeeld in zes wijken. Elke wijk krijgt 100.000 Euro en de bewoners beslissen zelf wat belangrijk is voor hun wijk. De komende vier jaar zal elke wijk in Borgerhout met een Wijklabo van start kunnen gaan. Het wijklabo in onze wijk, van Schans tot Tuinwijk, loopt van oktober 2021 tot juni 2022. (Ben je benieuwd over welke ‘wijk’ het nu net gaat? Kijk op het plannetje hieronder.)

Om er zeker van te zijn dat het budget juist besteed zal worden, is het eerste doel om zoveel mogelijk buurtbewoners te bevragen. Jouw mening telt dus! In elke wijk wonen ongeveer 7000 inwoners. Er worden verschillende manieren gekozen om de dromen, meningen en ideeën van de bewoners uit de wijk te verzamelen. Sinds de start van het project tot maart 2022 hebben we meer dan 550 unieke ideeën verzameld.

Nu gaan we met al deze ideeën aan de slag om een concreet buurtproject uit te werken. Tijdens een interactieve ideeënbrunch zijn uit de 500+ ideeën uiteindelijk 5 concrete projectvoorstellen gerold. Deze 5 voorstellen moeten nu verfijnd worden, en misschien gecombineerd tot iets waar iedereen achter kan staan.

Het beoogde eindresultaat is een of meerdere projecten voor en door de wijk, die door zo veel mogelijk mensen gedragen worden. Ingediende voorstellen moeten wel passen binnen de bevoegdheden van het district, zoals de heraanleg van straten en pleinen, initiatieven op vlak van groenvoorziening of acties met betrekking tot jeugd, sport, senioren en cultuur.

Bedankt alvast voor je tijd, je moeite, en je ongetwijfeld spetterende idee!

Wil je graag op de hoogte blijven van wat we met jou idee gaan doen en hoe je kan participeren in het verwerken van alle ingezonden ideeën tot een concreet project voor onze wijk? Schrijf je in voor de nieuwsbrief, of contacteer ons.

Ontdek hier het plan van onze wijk

Kaart van onze wijk.
Kaart van onze wijk. Onze wijk bestaat uit volgende straten: Weerstandlaan, Griffier Schobbenslaan, Jagersstraat, Pieter de Smethstraat, Collegelaan, Morckhovenlei, Kerkendijk, René Carelsstraat, Emiel Gebruersstraat, Jozef Posenaersstraat, Xaveriusstraat, Joe Englishstraat, Juul Grietenstraat, Jozef Nuytsstraat, William Woodstraat, Luitenant Lippenslaan, Kalverveld, De Schans, Vrijgeweide, Dokter Van de Perrelei, Weversfabriekstraat, Sergeant de Bruynestraat, Baggenstraat, Te Boelaerlei, en de Borgerhoutse delen van de Herrystraat, de Van Hovestraat en de Van Steenlandstraat

De bevoegdheden van het district

We willen iedereen oproepen om alle ideeën te delen, hoe gek of onhaalbaar ze ook lijken! Alle inspiratie is welkom, zodat we samen kunnen streven naar een zo goed, leuk en breed gedragen mogelijk buurtproject.

Maar in realiteit is de organisator van deze Wijklabo’s het district Borgerhout, en zal het uiteindelijke project binnen de bevoegdheden van het district moeten vallen. Een luchthaven voor zeppelins of een volledige overkapping van onze wijk met een park zit er dus niet in.

We geven daarom graag toch de bevoegdheden van het district mee, voor zij die hier nieuwsgierig naar zijn. De districtsraden zijn bevoegd voor volgende beleidsdomeinen:

 • burgerlijke stand
 • lokale straten en pleinen
 • lokale parken en groenaanplantingen
 • lokale feestelijkheden
 • lokale markten en foren
 • lokaal cultuurbeleid
 • lokaal jeugdbeleid
 • lokaal sportbeleid
 • lokaal seniorenbeleid
 • lokale communicatie en promotie
 • lokale inspraak en participatie
 • lokale socioculturele verenigingen

Daarnaast kunnen zij ook:

 • algemeen advies verstrekken bij districtsaangelegenheden;
 • adviesraden oprichten;
 • punten die betrekking hebben op de bevoegdheden van het districtsbestuur laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad;
 • een volksraadpleging organiseren over de eigen bevoegdheden;
 • voorstellen doen in verband met het personeelskader van het district.

Meer info over de functie en werking van de districtsraad Borgerhout vind je op https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-borgerhout/bestuur/functie-en-werking-districtsraad-borgerhout